Godziny otwarcia: pn-pt 7:00– 15:00, tel. 33 81 38 300-309, e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl

Dla kogo:

  • nowe obowiązki dla osób zarządzających przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności

Program:

  • Whistleblowing w zakładzie pracy i jako narzędzie ujawniania nieprawidłowości
  • Prawnomiędzynarodowe oraz europejskie podstawy whistleblowingu
  • Krajowa procedura whistleblowingu
  • Sygnaliści – ich prawa, ochrona oraz odpowiedzialność
  • oraz wiele iinych zagadnień
Uwarunkowania prawne:
  • Dnia 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów („Dyrektywa”).
  • Począwszy od 17 grudnia 2019 roku, państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie w krajowych porządkach prawnych regulacji przewidujących m.in. nowe, obwarowane sankcjami, obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie obsługi i ochrony sygnalistów.
  • Najważniejszym wyzwaniem, z jakim zmierzą się przedsiębiorcy po implementacji Dyrektywy, będzie dostosowanie wewnętrznych struktur i procedur, które przyczynią się do zapobieżenia sankcjom finansowym oraz innym, nałożonym na podmiot w oparciu o przepisy UE oraz krajowe za brak wdrożenia systemu zgodności.

Wykładowca:

SZKOLENIA COMPLIANCE czyli tzw. WHISTLEBLOWING (sygnaliści) – prowadzi w naszym Ośrodku Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem – Pani Katarzyna Mędraś reprezentująca Kancelarię Prawną ADREMLEGAL we Wrocławiu.

  • Radca prawny Katarzyna Mędraś jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Deutsche und Europäische Rechtsschule der Rheinischen Fridrich-WhilhelmsUniversität, University of Cambridge Institute of Continuing Education Faculty of Law Centre for European and British Legal Studies. Studiowała na Uniwersytecie Concordia w Tallinie oraz na Uniwersytecie Konstanz, gdzie uzyskała stopień LL.M. z zakresu prawa niemieckiego i europejskiego. Ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie, obecnie jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu, gdzie prowadzi Kancelarię Ad Rem. Radca prawny Katarzyna Mędraś jest założycielką Kancelarii Prawnej Ad Rem z siedzibą we Wrocławiu oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze tak prawnej, jak i biznesowej podmiotów gospodarczych działających w polskim, niemieckim i brytyjskim obszarze prawnym. Wiedzę i doświadczenie w powyższym zakresie zdobyłam w czasie pracy w Polsce, w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, zarówno na stanowisku prawnika Inhouse, jak i prawnika kancelarii zewnętrznej. Biegle posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim. W swojej działalności zawodowej koncentruje się na szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, prawie energetycznym, transportowym, nieruchomościach, prawie budowlanym oraz kwestiach regulacyjnych, nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie. Jest autorem licznych publikacji oraz prowadzi szkolenia w powyższym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu:

Renata Chowaniec
tel. 33 81 38 307, 517 884 864

Close Menu