Godziny otwarcia: pn-pt 7:00– 15:00, tel. 33 81 38 300-309, e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl
  • automatyka zabezpieczeniowo-regulacyjna i łączeniowa w systemach elektro-energetycznych
  • eksploatacja urządzeń i instalacji cieplno-energetycznych
  • eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • budownictwo
  • fotowoltaika
  • kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia do obsługi i konserwacji
  • urządzeń dozorowych UDT
  • kursy przygotowujące do egzaminu na kwalifikacje „E” i „D”
  • telekomunikacja i telemechanika

Zapraszamy do kontaktu

Szczegółowy katalog szkoleń

Close Menu